Kontakt

Osnivač i vlasnik:

Jagoda Mihanović

Adresa:

Mosorska 2, 21251 Žrnovnica, Hrvatska

Tel / Fax:

+38521 328 172

GSM:

+38591 513 2542 , +38591 328 1722

E-mail:

info@vibor.hr

OIB:

74362590569